• 60 jaar ervaring in steen en staal
 • Betalen per factuur
 • Kwaliteit gemaakt in Duitsland

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zijn onafhankelijke professionele activiteit.)

Herroepingsprocedure

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag

 • waarop u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, indien u een of meer goederen in een enkele bestelling heeft besteld en deze op een uniforme manier worden afgeleverd;
 • wanneer u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, het laatste goed in bezit heeft of heeft genomen, indien u meerdere goederen in een enkele bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Ibendahl & Thomsen GmbH, Dorfstr. 2, 24879 Idstedt, telefoonnummer: 04625181010, faxnummer: 046251449, e-mailadres: info@gabiona.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om u aan de annuleringsperiode te houden volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk, en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We halen de goederen op.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van pakketgoederen. U draagt de onmiddellijke kosten voor het retourneren van niet-pakketgoederen.

U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluitings of vervalgronden

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het afsluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als hun zegel na levering wordt verwijderd;
 • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen worden gemengd;
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.
Laatst bekeken
Uw WhatsApp contact naar Gabiona
Gabiona
Gabiona
Hallo, we zijn blij om uw vragen te beantwoorden.
Welkom in onze winkel! Buiten onze openingsuren kan het iets langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden.
whatspp icon whatspp icon