• 60 jaar ervaring in steen en staal
  • Betalen per factuur
  • Kwaliteit gemaakt in Duitsland

Gebruiksaanwijzingen

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Inhoud van het online aanbod

De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, van materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de opzettelijk of grove nalatigheid van de auteur bewezen is.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, wordt een aansprakelijkheidsverplichting slechts van kracht in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te herkennen was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of verbonden sites, die na het plaatsen van de links is gewijzigd.

Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkgidsen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases waarexterne schrijftoegang op de inhoud mogelijk is.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke gepresenteerde informatie is de aanbieder van de genoemde pagina, en niet degene die alleen naar de respectievelijke publicatie verwijst, aansprakelijk.

Auteursrecht en handelsmerkrecht

De auteur tracht de auteursrechten van de grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt, of gebruik te maken van licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de respectievelijke geldige handelsmerkenwetgeving en de rechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden met het doel informatie te verzenden die niet uitdrukkelijk is gevraagd is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails bij schending van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtsgeldigheid

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien secties of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig van kracht zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hierdoor onaangetast.

Herinnert u zich het besturingssysteem Windows XP? U kunt online ermee werken via GeekPrank en uw vrienden voor de gek houden.

Laatst bekeken
Uw WhatsApp contact naar Gabiona
Gabiona
Gabiona
Hallo, we zijn blij om uw vragen te beantwoorden.
Welkom in onze winkel! Buiten onze openingsuren kan het iets langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden.
whatspp icon whatspp icon